روز

اسفند ۲۷, ۱۳۹۵

خواب‌ آشفته‌ی ترنس‌ها

/
۲۷ اسفند ۱۳۹۵
محمود چهل سال پیش ازدواج کرد، با همان زنی که فکر می‌کرد چقدر شبیه خودش است. همه گفتند ازدواج کن، حالت خوب می‌شود، درست می‌شوی.