روز

فروردین ۱۰, ۱۳۹۶

کودک‌‌دامادی در ایران

/
۱۰ فروردین ۱۳۹۶
‌ایران در زمره‌ی کشورهایی قرار دارد که قوانین آن بدون تعریف مشخصی از سن کودکی این اجازه را به قیم کودک می‌دهد تا قبل از پانزده‌سالگی پسران را به خانه‌ی بخت بفرستند!