صفحه نخست > همه‌ی مطلب‌ها > اندیشه و فرهنگ > توصیه‌هایی به زنان مجرد هشتاد سال پیش

توصیه اجباری به زنان مجرد

۸۰ سال پیش
  - برگرفته از: مرد روز /
۳۰ اسفند ۱۳۹۵

دیدن این عکس های قدیمی که آموزش مطیع بودن قدم به قدم زنان مجرد است گویای این حقیقت است که چقدر اوضاع تغییر کرده است.

با گارسن بگو بخند نداشته باش

با گارسن بگو بخند نداشته باش

در ملا عام نوازش کردن یک مرد آن هم به صورت آشکار مردان را بی‌آ برو و شرمگین می‌سازد.

در ملا عام نوازش کردن یک مرد آن هم به صورت آشکار مردان را بی‌آ برو و شرمگین می‌سازد.

موقع رقصیدن با یک مرد نباید حرف بزنی. وقتی یک مرد می رقصد یعنی او می خواهد برقصد.

موقع رقصیدن با یک مرد نباید حرف بزنی. وقتی یک مرد می رقصد یعنی او می خواهد برقصد.

درباره لباس خودت یا سایز لباس‌هایی که می‌پوشی در حین قرار ملاقات با یک مرد چیزی نگو. اگر می‌خواهی به او احترام بگذاری لطفن فقط درباره مسایلی حرف بزن که او دوست دارد بشنود.

درباره لباس خودت یا سایز لباس‌هایی که می‌پوشی در حین قرار ملاقات با یک مرد چیزی نگو. اگر می‌خواهی به او احترام بگذاری لطفن فقط درباره مسایلی حرف بزن که او دوست دارد بشنود.

درست بنشین. هرگز بروز نده که حوصله‌ات سر می‌رود. سر حال و دقیق و قبراق باش. اگر می‌خواهی آدامس بجوی (که توصیه نمی‌شود) سعی کن بی سرو صدا و با دهان بسته انجام دهی.

درست بنشین. هرگز بروز نده که حوصله‌ات سر می‌رود. سر حال و دقیق و قبراق باش. اگر می‌خواهی آدامس بجوی (که توصیه نمی‌شود) سعی کن بی سرو صدا و با دهان بسته انجام دهی.

  منبع: مرد روز
بیشتر بخوانید
مالزی علیه اقلیت‌های جنسی - حق نشر Samsul Said
هدایت دانشجویان کوییر در مالزی
افسانه‌ی نفرت زنان از یکدیگر
افسانه‌ای به‌نام نفرت زنان از یکدیگر
هویت جنسیتی شریک جنسی
هویت جنسیتی شریک جنسی
پیام دبیرکل جدید سازمان ملل در سال ۲۰۱۸

 

ثبت دیدگاه