روز

فروردین ۲۷, ۱۳۹۶

اتهام او زنای محصنه بود

/
۲۷ فروردین ۱۳۹۶
باید در تعریف عدالت، متناسب با زمانه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم، تجدیدنظر شود.