روز

فروردین ۳۱, ۱۳۹۶

راهکارهای قانونی برای مقابله با آزارهای جنسی

/
۳۱ فروردین ۱۳۹۶
یکی از مسایلی که زنان بسیاری، فارغ از جایگاه و پایگاه اجتماعی‌شان، به‌نوعی با آن درگیر هستند و شاید کم‌تر زنی را بتوان یافت که از آن در امان بوده، باشد آزار و اذیت و تعرضات جنسی در سطوح مختلف است.

دیو، دلبر و ایدز

/
۳۱ فروردین ۱۳۹۶
در نسخه‌ی سینمایی امسال «دیو و دلبر» شخصیت لو فو، تبدیل به اولین شخصیت آشکارا همجنسگرا در میان آثار والت دیزنی می‌شود