ماه

خرداد ۱۳۹۶

من و حمیدرضا

/
۵ خرداد ۱۳۹۶
 زمستون سردی بود و واقعیت اینه که اگر حمیدرضا نبود شب‌ها تنهایی زیر لحاف یخ می‌زدم. حمیدرضا و میراندا را از ایران آوردم.

در گرامیداشت هفدهم می

/
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
بنیاد برومند در یادبود روز مبارزه با دگرباش جنسی‌هراسی (‌IDAHOT) توافق بین‌المللی جوگ جاکارتای اندونزی را به فارسی منتشر کرده است.

کودکان عروس و شرمساری ملی

/
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد از به‌ازدواج‌دادن کودکان دختر در افغانستان ابراز نگرانی کرده است.