روز

اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۶

وکیل مدافع ناموس

/
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
غروب تابستون بود. با پسر عمه‌ام تو کوچه نشسته بودیم. یه دختر و پسر جوون از جلومون رد می‌شدن. دست همو گرفته بودن و ...