روز

اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۶

زندگی با پستان‌های بزرگ

/
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
گفت که برای شوهرش صحبت‌کردن با من کار راحتی نیست، چون نمی‌تواند راحت از کنار پستان‌هایم رد شود...