روز

اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۶

از نفرت تا مهر چقدر فاصله است؟

/
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
دیگری‌سازی و تقسیم‌کردن دگرجنسگرایان و همجنسگرایان به‌عنوان ما و آن‌ها اصلی‌ترین گفتمان افراد در مرحله‌ی پذیرش است.

کسی به من گوش نمی‌دهد.

/
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
زنانی که سوءاستفاده‌ی جنسی را تجربه کرده‌اند نیاز به حمایت دارند تا بتوانند غرور، استقلال و ارزششان را بازیابند.

هموفوبیا تمارض است و نه بیماری!

/
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
پیش از هرچیز باید دانست که هموفوبیا بیماری روانی نیست بلکه بیماری فرهنگی و اجتماعی است. درست مانند نژادپرستی!