روز

اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۶

شرم کون‌دادن

/
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
همان قدرتی که با سرکوب ذهن آزاداندیش٬ رفتارهای انسانی را به مردانه و زنانه تقسیم می‌کند.