روز

مرداد ۷, ۱۳۹۶

علیه نام‌نهادن چیزها

/
۷ مرداد ۱۳۹۶
کوییر قرار است منظرگاه عمومی را در زرورق و دوباره تحویل دهد؟ او چه ارزش افزوده‌ای را به این کالا می‌دهد؟