روز

مرداد ۹, ۱۳۹۶

بردگان جنسی الشباب

/
۹ مرداد ۱۳۹۶
جذب افراد جدید برای زندگی در اردوگاه‌های سومالی کار ساده‌ای نیست و کودکان را می‌توان به سادگی شستشوی مغزی داد.