دیوان حقوق بشر اروپا:

رابطه‌ی جنسی برای زنان بالای ۵۰ سال مهم است

;