روز

مرداد ۱۹, ۱۳۹۶

انتقاد از تبعیض علیه پناهجویان دوجنسگرا

/
۱۹ مرداد ۱۳۹۶
بررسی مشکلات پناهجویان تراجنسیتی، مسکن پناهجویان، نوجوانان پناهجو و نژادپرستی در پنل فوروم دوروزه‌ی پناهجویان در فستیوال رنگین‌کمانی‌های استکهلم