روز

مرداد ۲۲, ۱۳۹۶

قطار مرگی که متوقف نمی‌شود

/
۲۲ مرداد ۱۳۹۶
سال قبل نه‌تنها آمار قتل‌های ناموسی کاهش نیافت، بلکه قتل‌های ناموسی در صدر جرم‌های رخ داده در کشور بود.