روز

شهریور ۸, ۱۳۹۶

کانادا گذرنامه «جنسیت X» صادر خواهد کرد

/
۸ شهریور ۱۳۹۶
از اول ماه سپتامبر، کانادایی‌ها می‌توانند سه گزینه را به عنوان جنسیت خود در گذرنامه انتخاب کنند، زن، مرد یا «جنسیت X» که شامل هر هویت جنسیتی به جز زن و مرد می‌شود.