روز

شهریور ۱۹, ۱۳۹۶

آزار زنان در دنیای مجازی

/
۱۹ شهریور ۱۳۹۶
یک نفر از هر پنج زنی که از فضای مجازی استفاده می‌کند، در کشوری زندگی می‌کند که آزار اینترنتی در آن بدون مجازات است