روز

مهر ۶, ۱۳۹۶

کیرپرستان هند

/
۶ مهر ۱۳۹۶
گروهی از هندوها آلت پیشوای مذهبی خود را پرستیدنی می‌دانند و طواف هم می‌کنند.