Cafeteria SEHAQ #2

کافه‌تریای سحاق برنامه‌ی ۲
/
۲۹ شهریور ۱۳۹۶

تاریخ: October 1, 2017
محل برگزاری:
Vrankrijk, Spuistraat 216, Amsterdam

شرایط خاص:
- فقط برای پناهنده‌ها و مهاجرها

این مراسم رایگان است

شما می‌توانید هزینه‌های رفت و آمد خود را از برگزارکننده‌ی مراسم دریافت کنید.
برای دریافت هزینه‌ی رفت و آمد باید این فرم را تکمیل کنید: https://goo.gl/Yh8z2E

برگزارکننده: SEHAQ, Queer Refugees Group

  |  

دومین مراسم گروه سحاق به نام کافه‌تریای سحاق با اجرای کارائوکه برگزار می‌شود. گروه سحاق که حامی اقلیت‌های جنسی (همجنسگرایان، دوجنسگرایان، تراجنسی‌ها، کوییر) مهاجر و پناهنده در کشور هلند است هرماه برنامه‌ی تفریحی متنوعی را برگزار می‌کند.

شما می‌توانید به این جمع بپیوندید و صدای خود را به میزان امتحان بگذارید.

کانال تلگرام ژوپی‌آ برای هلند   فیسبوک ژوپی‌آ برای هلند

ژوپی‌آ برای هلند

 

ثبت دیدگاه