Express yourself

خودت رو ابراز کن
/
۲۸ شهریور ۱۳۹۶

تاریخ: September 28, 2017
محل برگزاری:


شرایط خاص:

این مراسم رایگان است

شما می‌توانید هزینه‌های رفت و آمد خود را از برگزارکننده‌ی مراسم دریافت کنید.


برگزارکننده: COC Amsterdam

  |  

جلسه‌های ماهانه‌ی COC Amsterdam Cocktails بعد از تعطیلات تابستانی شروع شده‌است.

اولین جلسه آن برای بررسی و اظهارنظر در مورد برنامه‌های بعدی خواهد بود.

کانال تلگرام ژوپی‌آ برای هلند   فیسبوک ژوپی‌آ برای هلند

ژوپی‌آ برای هلند

 

ثبت دیدگاه