روز

آبان ۱, ۱۳۹۶

Carnival of the Oppressed Feelings

Carnival of the Oppressed Feelings

کارناوال احساسات ستم‌دیده

تاریخ: October 28, 2017
محل برگزاری:
شروع از H.J.E. Wenckebachweg 48, 1096 AN Amsterdam و ادامه تا De Dam

Lezing Gloria Wekker over homofobie en racisme

کتاب‌خوانی در مورد هموفوبیا و نژادپرستی با گلوریا وکر

تاریخ: November 12, 2017
محل برگزاری:
Bijlmerparktheater, Anton de Komplein 240, 1102 DR Amsterdam

پورن انتقامی چیست؟

/
۱ آبان ۱۳۹۶
با آزار و اخاذی از طریق انتشار یا تهدید به انتشار تصاویر خصوصی برهنه چه می‌توان کرد؟