ماه

آذر ۱۳۹۶

Yalda event 20 december 2017 Amsterdam

Yalda, de langste nacht

یلدا بلندترین شب سال

تاریخ: December 20, 2017
محل برگزاری:
Podium Mozaiek, Bos en Lommerweg 191, 1055 DT Amsterdam

Transgender Limburg - COC Limburg

Transgender Limburg Kerst-etentje

شام کریسمس تراجنسیتی‌های لیمبورخ

تاریخ: December 15, 2017
محل برگزاری:
Transgender Limburg, Bogaardenstraat 43, 6211 SN Maastricht

زنان ایرانی

Iran’s Culture Wars and Dual Society Syndrome

جنگ فرهنگی در ایران و سندروم دوگانگی جامعه

تاریخ: December 15, 2017
محل برگزاری:
Universiteit van Amsterdam, Oudemanhuispoort Oudemanhuispoort 5, Amsterdam

تئاتر خاطرات پرویز صیاد و صمدش

خاطرات پرویز صیاد و صمدش

اجرای تئاتر پرویز صیاد در آمستردام

تاریخ: November 29, 2017
محل برگزاری:
Bijlmer Parktheater, Anton de Komplein 240, 1102 DR Amsterdam

LGBTI Refugees -Time to hear their stories

LGBTI Refugees -Time to hear their stories

پناهنده‌های اقلیت جنسی - وقت گوش‌دادن به داستان‌های آن‌هاست

تاریخ: November 28, 2017
محل برگزاری:
Tilburg University, Warandelaan 2, 5037 AB Tilburg

COC Eindhoven Cocktail Events

The Gay Refugee Walk-In Party

مهمانی برای پناهندگان مرد همجنسگرا در شهر ایندهوفن

تاریخ: November 26, 2017
محل برگزاری:
Cocktail Eindhoven, Prins Hendrikstraat 54, 5611HL Eindhoven