روز

آبان ۱۱, ۱۳۹۶

آموزش کامپیوتری

Training: Event- en projectmanagement

آموزش شیوه‌های مدیریتی برای پروژه‌ها و برگزاری مراسم‌ها

تاریخ: November 18, 2017
محل برگزاری:
NJR Jong en Duurzaam Kromme Nieuwegracht 58, 3512 HL Utrecht