روز

آبان ۱۲, ۱۳۹۶

سیاست و بدن - بدن سیاسی - بررسی دیدگاه‌های فمینیستی و کوییر

Body Politics – Queer & Feminist perspectives

سیاست بدن - بررسی دیدگاه‌های فمینیستی و کوییر

تاریخ: November 10, 2017
محل برگزاری:
Tropenmuseum, Linnaeusstraat 2, 1092 CK Amsterdam