روز

آبان ۱۷, ۱۳۹۶

روز یادبود تراجنسی و تراجنسیتی

Transgender Day of Remembrance 2017

روز جهانی یادبود از قربانیان تراجنسی و تراجنسیتی

تاریخ: November 20, 2017
محل برگزاری:
Homomonument, Keizersgracht, 1015 TA Amsterdam

سخنی با خواننده‌ها

/
۱۷ آبان ۱۳۹۶
درد این همه خبر از تجاوز و آزار جنسی این روزها هدیه‌ای است گران‌قمیت برای ما.