روز

آبان ۲۰, ۱۳۹۶

Tijd voor rrn Borrel

COC Alekmaar Borrel

مهمانی سی‌او‌سی شهر آلکمار

تاریخ: November 17, 2017
محل برگزاری:
Stadskantine Alkmaar Noorderkade 1027, 1823 CJ Alkmaar

پرچم افتخار اقلیت‌های جنسی ایران

IranPride Post Party

مهمونی بدرقه‌ی ایران‌افتخار

تاریخ: November 18, 2017
محل برگزاری:
Mezrab, Veemkade 576, 1019 BL Amsterdam