اعلام توقف تولید خانه‌ی پوشالی پس از اتهام‌های جنسی علیه اسپیسی

;