دگرجنسگراهنجاری چیست؟

و چطور در فمنیسم شما بروز پیدا می‌کند؟
;