ایران:

زنان در محل کار با تبعیض روبه‌رو هستند

قوانین و رویه‌های تبعیض‌آمیز
;