Let’s talk about chemsex

  - برگرفته از: /
۱۶ اسفند ۱۳۹۶
Let's talk about chemsex

سازمان سی‌او‌سی آمستردام () هر ماه برنامه‌های مختلفی را برای همجنسگرایان، دوجنسگرایان، تراجنسیتی‌ها و کوییرهایی که تازه وارد هلند شده‌اند برگزار می‌کند.

موضوع برنامه‌ی ماه ژانویه در مورد «سکس تحت تاثیر مواد» بود که به خاطر بدی هوا لغو شد. مراسم جایگزین این برنامه در ۲۹ ماه مارس برگزار می‌شود.

در این جلسه فقط به ضرر و زیان‌های مصرف مواد اشاره نمی‌شود بلکه تاثیر دلچسب آن‌ها و راه‌های جلوگیری از سومصرف آن‌ها و کنترل لذت آموزش داده می‌شود.

شرکت‌کنندگان در این جلسه تا ساعت ۱۹:۰۰ با شام پذیرایی می‌شوند. همچونین نوشیدنی غیرالکلی رایگان در تمام مدت جلسه در دسترس همگان است.

  منبع:

 

ثبت دیدگاه