روایت یک برده جنسی که از چنگ گروه اسلام‌گرای الشباب گریخته است.

;