نخستین عمل کامل پیوند آلت تناسلی و کیسه بیضه‌‌ در ایالات متحده آمریکا

;