درخواست عجیب سرمربی تیم فوتسال زنان برای ممنوعیت حضور تماشاچیان

;