پیروزی کارلوس آلوارادو؛

جشن طرفداران حقوق همجنسگرایان در کاستاریکا

;