Familieborrel

بله! دوباره وقت دورهمی خانوادگی است!!! همه قدمشان روی چشم است: مادربزرگ‌ها، مادرها، پدربزرگ‌ها، پدرها، برادرها، خواهرها و یا دوستانی که مثل خانواده‌ی شما هستند! این یک شانس خوب برایشان است تا به زندگی شما به‌عنوان یک همجنسگرا نگاه کنند. با هم پیکی بزنیم، با بهترین آهنگ‌ها برقصیم و آن‌ها را به دوستان A.S.V.Gay خود معرفی...
بیشتر بخوانید
/
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

تاریخ: May 9, 2018
محل برگزاری:


شرایط خاص:

این مراسم رایگان است

برگزارکننده:

  |  

بله! دوباره وقت دورهمی خانوادگی است!!!

همه قدمشان روی چشم است: مادربزرگ‌ها، مادرها، پدربزرگ‌ها، پدرها، برادرها، خواهرها و یا دوستانی که مثل خانواده‌ی شما هستند! این یک شانس خوب برایشان است تا به زندگی شما به‌عنوان یک همجنسگرا نگاه کنند. با هم پیکی بزنیم، با بهترین آهنگ‌ها برقصیم و آن‌ها را به دوستان A.S.V.Gay خود معرفی کنیم.

چشم‌انتظار خانواده‌ی عزیزتان هستیم.

بوس،

De BoCo

کانال تلگرام ژوپی‌آ برای هلند   فیسبوک ژوپی‌آ برای هلند

ژوپی‌آ برای هلند

 

ثبت دیدگاه