1461764185
اندیشه و فرهنگ,

تابوی «زن» بودن

این‌که بتوانیم آگاهانه برای مقابله با تابوهای ذهنی خودمان دست‌به‌کار شویم، به‌طور قطع بزرگ‌ترین و سخت‌ترین گام در این مسیر است.

1462267893
آموزش,

کُمِل

نسخه‌ی دوبله‌شده‌ی فیلمی به همین نام که به کودکان یاد می‌دهد چطور خود را از آزار جنسی و کودک‌آزاری دور نگه دارند.

;