1463216352
تازه چه خبر؟,

با آمدن ترامپ

این وب‌سایت به کاربران اجازه می‌دهد نام خود را به فهرست رای‌دهندگان ناراضی آمریکایی که به کانادایی‌های مجرد علاقمند هستند بیافزایند.

;