روز

تیر ۱۴, ۱۳۹۶

out of Iran flyer

اقلیت‌های جنسی ایران در یک نگاه

نمایش فیلم «رانده از ایران» و گفتگو در مورد ایران در رژه افتخار آمستردام

تاریخ: July 6, 2017
محل برگزاری:
Coffeemania Plein, Slotermeerlaan 103 D, 1063 JN Amsterdam