روز

شهریور ۱۴, ۱۳۹۶

وسترکرک در آمستردام با پرچم رنگین‌کمانی

LGBT & Refugee: Experiences in the Netherlands

اقلیت‌های جنسی و پناه‌جویان: تجربه‌ی زندگی در هلند

تاریخ: September 9, 2017
محل برگزاری:
Het Wereld Huis, Hieuwe Herengracht 20, 1018 DP Amsterdam

StreeHeart Festival

StreetHeart Festival

فستیوال قلب‌خیابان در آمستردام

تاریخ: September 9, 2017
محل برگزاری:
Kerkstraat 52, 1017 GM Amsterdam