روز

مهر ۱۵, ۱۳۹۶

Homomonument: 30 jaar feest

جشن ۳۰سالگی بنای یادبود قربانیان همجنسگرای جنگ جهانی دوم

تاریخ: October 14, 2017
محل برگزاری:
Paradiso, Weteringschans 6-8, 1017 SG Amsterdam