روز

مهر ۲۱, ۱۳۹۶

دور مقدماتی خوانندگی سی‌او‌سی COC

Voorronde COC Nijmegen Songfestival

دور مقدماتی مسابقه‌ی خوانندگی سازمان سی‌او‌سی شهر نایمیخن

تاریخ: October 21, 2017
محل برگزاری:
Lindenberg Nijmegen, Ridderstraat 23, 6511 TM Nijmegen