روز

فروردین ۳۰, ۱۳۹۷

جشن آزادی در همومونومنت Homomonument

Bevrijdingsdag op het Homomonument

جشن روز آزادی در کنار همومونومنت

تاریخ: May 5, 2018
محل برگزاری:
Homomonument, Westermarkt, 1016 DH Amsterdam, Netherlands