روز

اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۷

رژه‌ی افتخار قایق‌ها در شهر آلکمار

Alkmaarse Grachtenparade

کانال‌پراید شهر آلکمار

تاریخ: May 26, 2018
محل برگزاری:
alkmaar