Browsing Category

هنر و ادبیات

1483896433
هنر و ادبیات,

کشف حجاب از سینمای دورو

نخستین‌بار در تاریخ سینمای ایران عباس کیارستمی برای برداشتن روسری از سر یکی از بازیگران زن، به ترفند تراشیدن موی سر زن بازیگر متوسل شده بود.

;