دسته

آموزش

چرا شروط ضمن عقد‌‌‌ کافی نیست؟

/
۱۳ خرداد ۱۳۹۶
مشکل اما آن‌جاست که بسیاری از مسوولانی که خود‌‌‌ به ناکارآمد‌‌‌ی قانون و به‌روزنبود‌‌‌ن آن اذعان د‌‌‌ارند‌‌‌، ضرورتی برای تغییر قانون نمی‌بینند‌‌‌.