دسته

تن و روان

زندگی با پستان‌های بزرگ

/
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
گفت که برای شوهرش صحبت‌کردن با من کار راحتی نیست، چون نمی‌تواند راحت از کنار پستان‌هایم رد شود...

رد درخواست زن آلمانی برای یافتن پدر فرزندش

/
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
زنی که هفت سال پیش با یک مرد همبستر شده بود، از دادگاه خواست هویت او را مشخص کند چون به عقیده‌ی این زن، آن مرد پدر فرزندش است. اما این درخواست از سوی دادگاه رد شد.