دسته

تن و روان

فقط کمی خون

/
۱۸ اسفند ۱۳۹۵
شرمسار کردن زنان به انحای مختلف، یک روش معمول برای تثبیت نابرابری و اعمال ستم بر زنان است.

سه روز مرخصی زایمان برای پدران تصویب شد

/
۱۲ اسفند ۱۳۹۵
در جریان بررسی مواد ارجاعی برنامه ششم توسعه از سوی شورای نگهبان، تصویب شد که همه مردان شاغل در قوای سه‌گانه، بخش‌های دولتی و عمومی غیردولتی که صاحب فرزند می‌شوند، سه روز مرخصی تشویقی بگیرند.