دسته

کوییر

من دوجنسگرا هستم

/
۱ مهر ۱۳۹۶
کمتر پیش می‌آید به کسی بگویم دوجنسگرا هستم و به من حمله‌ نکند.