دسته

اندیشه و فرهنگ

صفحه نخست > همه‌ی مطلب‌ها > اندیشه و فرهنگ

قربانیان خاموش

/
۲۷ تیر ۱۳۹۶
این گزارش، روایت چند نفری است که در کودکی مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته‌اند.

هم‌جنس‌خوابی چیست؟

/
۱۴ تیر ۱۳۹۶
افراد همجنس‌خواب ممکن است که همجنس‌خوابی را به‌عنوان یک رفتار جنسی برای خود پذیرفته باشند اما...

وضعیت پدران ِجهان

/
۶ تیر ۱۳۹۶
اکنون زمان تغییر در برداشت‌ها و واقعیت‌های موجود در مورد نقش مردان در پرورش کودکان به سمتی‌ست که در آن مردان هم می‌توانند در نگهداری از کودکان نقش داشته باشند.

بازی با پسران ممنوع

/
۲۸ خرداد ۱۳۹۶
اتهام من خنده، شادی، نشاط، انرژیِ مهارنشدنی و نگاه فراجنسیتی من بود.