Browsing Category

اندیشه و فرهنگ

Intersex rights حقوق بیناجنسی استاندارد
اندیشه و فرهنگ, کوییر,

حقوق بیناجنسی

کودکان به‌دنیاآمده با رشد جنسی میانی در معرض عمل‌های جراحی‌ای قرار می‌گیرند که به عقیده‌ی بسیاری، حقوق انسانی آن‌ها را نقض می‌کند.

;