Browsing Category

اندیشه و فرهنگ

1500823008
اندیشه و فرهنگ,

بازمانده در کلاس ششم

از این‌که مجبورند دخترشان را زود عروس کنند و همان دختر زودعروس‌شده هم زود به خانه‌ی پدر برمی‌گردد. طلاق می‌گیرد و شاید ازدواج دیگری مقابلش باشد.

;